O projektu

Kód projektu: TL03000199
Období řešení: 5/2020 - 5/2023

Cíl projektu

V České republice má v současnosti 40 tisíc dětí rodiče ve výkonu trestu odnětí svobody. I přes vysoký počet těchto dětí neexistují žádné domácí výzkumy této problematiky a nejsou dostatečně zmapovány specifické potřeby dětí vězněných rodičů.

Vizí našeho výzkumného projektu je zvýšit kvalitu života (well-being) dětí odsouzených rodičů. Výzkumný design capabilit umožňuje porozumět životní situaci a prospívání dětí, jejich život je poznamenán odchodem rodiče do VTOS.

Projekt prozkoumá, jak odchod rodiče do vězení ovlivní život a prospívání dítěte. Poskytne přehled o potřebách dětí a rizicích v jejich životě, využitelný pro všechny, kteří pracují s dětmi a odsouzenými rodiči. Projekt se chce zaměřit na postupy k udržení rodičovství za mřížemi.

Cílem výzkumného projektu je zlepšení prospívání dětí, o jejichž utrpení a obtížích se jen málo ví. Jde o skupinu dětí odsouzených rodičů ve VTOS.

Projektový tým

Hlavní řešitelka

Členové a členky řešitelského týmu za Masarykovu univerzitu

Řešitelka za Mezinárodní vězeňské společenství

Členka řešitelského týmu za Mezinárodní vězeňské společenství

Technická podpora projektu

Ing. Bohdan Heczko

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info