Výstupy

Zdroj foto: Mezinárodní vězeňské společenství

Realizované výstupy z projektu

Účast na konferencích a přednášky

 • Navrátilová Jitka a Navrátil Pavel. Needs of incarcerated children in Czech Republic. The Catholic University of America, Washington 2022.
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Jak udržet rodičovství ve vězeňských podmínkách. Konference Hradecké dny sociální práce 2022.
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Multidisciplinární a multiinstitucionální spolupráce při zvyšování well-beingu dětí odsouzených rodičů. In Mezinárodní webinář: Zapomenuté děti: teorie a praxe uplatňování práv dětí vězněných rodičů. 2021.
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Rodičovství za mřížemi - potřeby dětí v kontextu výkonu trestu odnětí svobody jednoho z rodičů. In "Dieťa v ohrození". Konference TRUNI, Fakulty zdravotníctva a soc. práce a Centra rodinných študií. 2021.

Publikace

 • HOROVÁ, Petra. Žitá zkušenost jako východisko pro profesionalizaci sociální práce ve vězení. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2021, roč. 21, č. 5, s. 72-88. ISSN 1213-6204.

Plánované výstupy

Publikace

 • Monografie mapující situaci dětí odsouzených rodičů v ČR na základě analýzy výsledků výzkumu

Workshopy

 • „Podpora dětí uvězněných rodičů“
 • „Rodičovství v podmínkách vězeňství“

Metodika

 • „I nadále rodičem“
 • „Podpora blaha dětí odsouzených rodičů“

Didaktické pomůcky pro pomáhající pracovníky

 • „Život s rodiči za branou“

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info